سایت جدید زمانه. نسخه آزمایشی

ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

امین بزرگیان: جنبش خستگان

مقدماتی درباره وضعیت تهی‌دستان در ایران امروز

این مقاله هنوز در این سایت در دسترس نیست. لطفاً به سایت پیشین زمانه رجوع کنید.

این مقاله را در سایت قدیم ما بخوانید.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • گرایش و بدیل جنبش های شورایی

    یک عکس العمل به خستگی و فرسودگی اجتماعیِ, سیاسیِ مسلط بر جامعه ای ایرانی استیصال و روی آوردن به "بازگشت تندروها، راست‌گراهای رادیکال یا حتی فاشیست‌ها" می تواند باشد. روی دیگر قضیه در عکس العمل به این جهنم روی زمین اتکا به نیروهای خود مردم, بهره وری از ظرفیت های خویش, خود سازماندهی و تقویت گرایشات شورایی است. گرایشی که هر چند در دوران بسیار اولیه خود می باشد, اما تاریخی طولانی در کشور ما دارد, و ظرفیتی بسیار بالا و سازنده برای احیای کشور و برقراری نظمی نوین بر مبنای مشارکت دموکراتیک مردم, مردمسالاری و مشورت عمومی در تصمیم گیری. امروزه در ایران نطفه های این نظم شورائی را میتوان در خواست های کارگران اصفهانی, کارگران نیشکر هفت تپه و در تظاهرات خیابانی در مریوان مشاهده نمود. احتمال و امکان آن است که در صورت برخورد صحیح رهبران کنونی اعتراضات کارگری, و پیوند آنان با رهبران جنبشهای اعتراضات خیابانی, این گرایش شورایی تکامل و توسعه یافته و تبدیل به بدیل و آلترناتیوی کشوری و سراسری (مانند مرحلهء ۱۳۵۶- ۱۳۵۹) بشود. به امید چنین بدیلی و چنین روزی.